Missie van JobRotary

De missie van JobRotary is het begeleiden en ondersteunen van oudere werkzoekenden op weg naar nieuw werk.

Daarnaast stellen wij ons tot doel om mee te werken aan het realiseren van een andere denkwijze met betrekking tot ouderen en werk.

Deze andere benadering is noodzakelijk omdat de verhouding tussen werkenden en niet werkenden in Nederland drastisch aan het wijzigen is.
De komende jaren gaan de baby-boomers met pensioen en zullen steeds minder werkenden overblijven. De AOW-leeftijd gaat in de komende jaren omhoog, waardoor de ouderen langzaam maar zeker langer moeten doorwerken. Werkgevers zullen dus hun vooroordelen moeten ombuigen. Oudere werkenden zijn waardevol en kunnen de opgebouwde kennis overdragen aan de jongeren.

De heersende stigma’s rond oudere werknemers zijn inmiddels door diverse onderzoeken en studies in positieve zin gewijzigd.
Ouderen zijn niet minder productief, hebben veel ervaring, zijn uitermate goed gemotiveerd en stellen zich loyaal op ten opzichte van het bedrijf en de werkgever.

Het aantal werkloze 40+ers groeit echter nog steeds. JobRotary biedt kandidaten uit deze doelgroep begeleiding die aanvullend is op de activiteiten van professionele dienstverleners.

JobRotary rekent het tot haar verantwoordelijkheid deze nieuwe beeldvorming onder de aandacht te brengen bij alle werkgevers te beginnen in eigen kring.

De boodschap van JobRotary is duidelijk:
• Er zijn veel ouderen die willen werken, maar daar vaak de kans niet toe krijgen.
• Er zijn veel ouderen die eventueel met aanpassingen in de werksituatie graag langer willen doorwerken.
• De Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk kan juist in deze tijd niet zonder het menselijk kapitaal van ouderen.