De regio: hoeksteen van JobRotary

“Zijn er nog genoeg nieuwe kandidaten? Voegen we in de huidige arbeidsmarkt nog iets toe? Hoe zit het eigenlijk met de regio? Kan ik een opvolger vinden als regiocoördinator?”

Dat zijn vragen die ons zo nu en dan bereiken en soms leiden tot twijfel bij een club om door te gaan met JobRotary. Laat er echter geen twijfel over bestaan: zo lang er in Nederland nog niet iedereen die dat wil en kan meedoet met de arbeidsmarkt heeft JobRotary reden van bestaan. Omdat we werkzoekenden als gelijke behandelen en zonder winstoogmerk willen coachen, sparren of ons netwerk benutten is en blijft JobRotary de meest succesvolle begeleider van werkzoekenden. Daarnaast is het zijn van mentor een manier om effectief de handen uit de mouwen te steken en impact te maken en daar hebben veel leden behoefte aan.

Vocational Service
Omdat JobRotary als onderdeel van vocational service bijna altijd draait op enkele mensen per club en veel kandidaten via UWV zichzelf bij ons aanmelden speelt de regionale samenwerking een belangrijke rol. De manier waarop we de regio’s hebben georganiseerd is organisch gegroeid en varieert van clubs die “zelf de regio zijn” tot aan regio’s waarin bijna elke club vertegenwoordigd is. In die grotere regio’s participeren alle clubs en is vaak een bestuur en taakverdeling ingesteld. Hoe de regio zich ook heeft georganiseerd: een paar hele handige functies van JobRotary komen altijd terug, waardoor we de regio meer en meer als de hoeksteen beschouwen:

  • Relatiemanagement richting UWV en andere partijen in de regio om JobRotary in beeld te houden, zodat werkzoekenden ons kunnen vinden;
  • Toeleiding van kandidaten die zich aanmelden naar coaches om de kans op een goede match te maximaliseren en overzicht wordt gehouden;
  • Uitwisseling van ervaringen door mentoren in een losse variant van intervisie – we blijven amateurs ook al zijn sommige mentoren ook professioneel coach;
  • Bespreken van (ethische) dilemma’s waar coaches soms tegenaan lopen, bijvoorbeeld door eens per twee maanden met elkaar de regio te bespreken;
  • Vieren van successen, want die zijn er volop in het land en dat versterkt de fellowship.

Het mag duidelijk zijn dat regio’s waar de coaches van verschillende clubs zo nu en dan samenkomen en de regiotaken verdeeld worden het makkelijker hebben om de continuïteit te borgen dan regio’s waar een Rotary lid van één club in zijn eentje al bovenstaande taken moet verrichten. Vanuit het landelijk bestuur sparren we graag met regio’s of “eenzame” coördinatoren die dat op prijs stellen over het opzetten of versterken van de regionale JobRotary.

Meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met Ludwig Hoeksema via; ludwig.hoeksema@vitabilis.com