JobRotary voor werkgevers

JobRotary verbindt werkzoekenden en werkgevers met elkaar. Dat doen we door gebruik te maken van het netwerk van JobRotary mentoren. Mentoren bij JobRotary zetten hun kennis, ervaring en contacten in het bedrijfsleven belangeloos in.

Het JobRotary netwerk biedt werkgevers zo toegang tot gemotiveerde en ervaren werkzoekenden.

Voor werkgevers

Klik op de knop voor contact en meer informatie.

Voordelen voor werkgevers

Het inzetten van oudere werkzoekende (vanaf 40 jaar) biedt jouw organisatie o.a. de volgende voordelen:

Een schat aan kennis en ervaring

Oudere werknemers beschikken meestal over een schat aan kennis en ervaring, gecombineerd met een uitgebreid netwerk. Hierdoor zijn ze sneller dan jongeren in staat om op het juiste niveau te functioneren.

Geen jobhoppers

Oudere werknemers zijn in tegenstelling tot veel jongere werknemers geen jobhoppers. Ze zijn loyaler en daardoor minder snel geneigd om van baan te wisselen. Daardoor hoef je niet steeds op zoek naar een nieuwe werknemer, wat leidt tot een besparing op de wervingskosten.

Goede werk-privébalans

Oudere werknemers hebben over het algemeen een goede werk-privébalans. Vaak treedt in latere levensfasen namelijk een periode in die zich kenmerkt door rust en stabiliteit. Zo nemen de verplichtingen in de privésfeer af, omdat er doorgaans geen sprake meer is van schoolgaande kinderen.

Enorm gemotiveerd

Duizenden werkloze ouderen staan te trappelen om weer aan de slag te gaan. Dit betekent dat je de keuze hebt uit een grote groep arbeidskrachten die enorm gemotiveerd zijn.

Uit een enquête van TNO en CBS blijkt dat 50- tot 60-jarige werknemers meer enthousiasme aan de dag leggen dan hun jongere collega’s. Bovendien zijn ouderen bij de juiste randvoorwaarden zelfs productievere werknemers.

Veelzijdig en divers team

Wanneer je meer ouderen aanneemt, creëer je een veelzijdig en divers team. Daardoor is je personeelsbestand een betere afspiegeling van de samenleving, maak je optimaal gebruik van de kwaliteiten van mensen en werk je aan een beter imago van je bedrijf.
Doordat je tegelijk de positie van oudere werknemers verbetert, geef je invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Minder uitval

In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, zijn oudere werknemers minder vaak afwezig dan jongeren. De kans op uitval is daarom veel kleiner.

Compensatieregeling
Mocht een werknemer toch ziek worden, dan kun je dit risico in bepaalde gevallen grotendeels (voor oudere, voormalig werkloze werknemers) opvangen met een financiële compensatie van het UWV. Die betaalt dan na dertien weken een Ziektewetuitkering. Deze regeling is bekend als ‘compensatieregeling’.

Aantrekkelijke bonus

Wanneer je een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt, kom je in aanmerking voor een bonus van de overheid. Deze mobiliteitsbonus is een korting op de premies die je betaalt aan de Belastingdienst.

De totale korting kan oplopen tot wel 7000 euro per jaar. Hiervan profiteer je maximaal drie jaar lang. Wanneer je wilt weten of je hiervoor in aanmerking komt, dan kun je gebruikmaken van de regelhulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bied de stap naar nieuw perspectief

Schakel JobRotary in als je moeite hebt met het vinden van een geschikte, ervaren werknemer.

Zo biedt je niet alleen een gemotiveerde werkzoekende nieuw perspectief, maar groeit jouw organisatie verder met ervaren, gemotiveerde werknemers.

©copyright Stichting JobRotary Nederland | website realisatie i.s.m. EvenSure concepts & Beeldvang Merkatelier